İşe Alım


ATİS FUARCILIK işe alımlarda, adayların pozisyonun gerektirdiği nitelik ve yetkinliklere sahip,takım çalışmasına uyumlu,değişime ve gelişime açık olmalarına önem verir.

Eğitim


ATİS FUARCILIĞIN eğitim hedefi, çalışanlara belirli bilgi, beceri ve davranışları kazandırmak ve bunları kendi yaşamlarında da uygulayabilecek donanıma sahip olmalarına destek sağlamaktır.
Aşağıda yer alan konularda eğitim programları düzenlenmektedir.

Fuarcılık Eğitimleri
Teknik Eğitimler
Yönetsel beceri Eğitimleri
Kişisel Gelişim Eğitimleri
Performans GelişimiATİS FUARCILIĞIN İnsan Kaynakları uygulaması çalışanlarının kişisel ve kariyer gelişimine katkıda bulunmayı esas alır.
Çalışanlar performans değerlendirme sistemi ile objektif olarak değerlendirilmekte ve gelişmeye açık yönleri eğitimlerle desteklenmektedir.
Ücretlendirme Sistemi
"Doğru İşe Doğru Ücret" sistemi ve şirket içi dengeleri korumak için piyasa koşulları doğrultusunda belirlenen skalalara uyumlu bir ücret politikası uygulanmaktadır.

Başvuru İçin: info@atisfuar.com